Freedom laser

Stinger Freedom laser

 

 

Stinger Freedom laser

Freedom laser

Freedom Laser je možné jednoducho integrovať so Stinger VIP, alebo Card. Freedom Laser je jednoducho užívateľsky aktualizovateľný a teda “future proof”. Pokročilá technológia poskytuje ochranu pred nebepečnými situáciami a môže tak zabrániť nehode. Umožňuje komunikáciu medzi vozidlami využívajúcimi identické zariadenia.

Freedom Laser poskytuje ochranu ako žiadny iný výrobok. Zabezpečí plnú integráciu so Stinger VIP, alebo Card ale môže byť použitý aj ako samostatné zariadenie.

 

Laser Safety Signals
Ak užívateľ FreedomLaser prudko zabrzí vygeneruje Stinger "Heavy breaking" signál. Takto varuje ďalších užívateľov v okolí pred potenciálne nebezpečnou situáciou na ceste a môže tak zabrániť vážnej dopravnej nehode.

 

Stinger Laser Square

Freedom laser senzory

Zariadenia Stinger so software predávané na Slovensku spĺňajú miestne legislatívne obmedzenia. Aktuálne sa už nevyžaduje homologácia e4. Zariadenia Stinger dodávané našou spoločnosťou neumožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

joomla компоненты

/