Stinger Laser - Ideálny doplnok Stinger VIP alebo Card

Stinger Laser Analyzer box

Stinger Laser je možné jednoducho integrovať so Stinger VIP, alebo Card. Jedine Stinger Laser je jednoducho užívateľsky aktualizovateľný a teda “future proof”. Pokročilá technológia Stinger Laser poskytuje ochranu pred nebepečnými situáciami a môže tak zabrániť nehode. Umožňuje komunikáciu medzi vozidlami využívajúcimi identické zariadenia.

Stinger Laser poskytuje ochranu ako žiadny iný výrobok. Zabezpečí plnú integráciu so Stinger VIP, alebo Card. 

 

Laser Safety Signals
Ak užívateľ Stinger Laser prudko zabrzí vygeneruje Stinger "Braking Traffic" signál. Takto varuje ďalších užívateľov v okolí pred potenciálne nebezpečnou situáciou na ceste a môže tak zabrániť vážnej dopravnej nehode.

 

Stinger Laser Square 

Zariadenia Stinger so software predávané na Slovensku spĺňajú miestne legislatívne obmedzenia. Aktuálne sa už nevyžaduje homologácia e4. Zariadenia Stinger dodávané našou spoločnosťou neumožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

joomla компоненты

/